Saté buffet

Maandelijks kan er op diverse data gebruik gemaakt worden van ons buffet. Voor meer informatie of reserveren 0252-629336

Tafel reserveren

sate buffet 2019 groot